Phục hưng Phật giáo trong xã hội hôm nay

Một trong những lý do khiến Phật giáo suy vi là quần chúng rơi vào mê tín. Nhìn lại thực trạng Phật giáo hôm nay, không phải sau những sự cố giải hạn, cầu vong ở một số chùa phía Bắc lùm xùm trên báo chí người ta mới nhận ra Chánh pháp đang bị hiểu sai, hoặc bị xuyên tạc theo hướng có lợi cho những ai muốn vận dụng vì biên kiến, tà kiến hay trục lợi vì tiền bạc.


Những thăng trầm của Phật giáo trong lịch sử

Lịch sử Phật giáo đã chứng kiến những năm tháng huy hoàng từ thế kỷ thứ III trước TL đến thế kỷ thứ VI sau TL ở Ấn Độ và từ thế kỷ thứ XI đến thế kỷ XIII ở Đông Á. Xen kẽ là "Thời đại ánh sáng" từ thế kỷ VI đến XI của Đông phương. “Một Đông phương thống nhất về phương diện tinh thần thực có trong thời kỳ này. Ở Ấn Độ là triều đại Gupta, ở Trung Hoa là các nhà Lương, Tùy, Đường, Tống và… các nhà sư Việt Nam (Giao Châu) đã góp một phần không nhỏ vào sự tổng hợp tư tư