chuan bi tuyen tinh nguyen vien phuc vu vesak 2019

Chuẩn bị tuyển tình nguyện viên phục vụ Vesak 2019

Dịp này, công tác hậu cần và các công tác khác cũng được trao đổi thống nhất để công tác tình nguyện viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 diễn ra vào giữa tháng 5 tới.