Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁC TÀ KIẾN

Tà kiến dẫn tới phạm tội ác. Thí dụ, là tà kiến cho rằng không có nhân quả, không phân biệt thiện và ác… loại tà kiến như vậy, khiến cho con người không còn biết sợ hãi và xấu hổ, khi làm việc bất lương, trái với đạo lý làm người.