Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HOAN HỈ 歡 喜; C: huānxǐ; J: kanki; 1. Niềm vui, sự hân hoan, hạnh phúc. Niềm vui phát sinh do thành tựu công hạnh tu tập, làm thăng hoa con người; 2. Giai vị đầu tiên trong Thập địa của hàng Bồ Tát (S: pramuditā), được giải thích rộng trong phẩm Thập địa

HOÀN; A. To return, repay.
Trở về
 
HOÀN DIỆT
Nhập Niết Bàn, vĩnh viễn thoát khỏi vòng sống chết luân hồi.
 
HOÀN MÔN
Một trong sáu diệu môn (sáu cửa pháp vi diệu). Trở về quán thấy các niệm phát sinh từ vọng tâm đều là hư huyễn, không thật.
 
HOÀN NGUYÊN
Trở về nguồn. Ý nói, đoạn trừ mê lầm, trở về với cái tâm chân thật của mình (chân tâm). Từ trước, người phàm phu sống với vọng tâm, cho nên không sáng suốt, mê hoặc, chạy theo dục vọng, tkheo thanh sắc, không được tự tại.