thong diep cua garchen rinpoche ve van de thach thuc moi truong dang gia tang tren the gioi

Thông điệp của Garchen Rinpoche về vấn đề thách thức môi trường đang gia tăng trên thế giới

Đây là thông điệp tôi muốn gửi tứi tất cả các Phật tử trên thế giới. Nói chung bất kỳ ai thực hành tôn giáo đều cần có tình yêu thương và lòng bi mẫn. Tình yêu thương và lòng bi mẫn này cần được hướng tới mọi chúng sinh.