Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 02

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:54:07 | Lượt nghe: 827