Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 05

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:54:42 | Lượt nghe: 846