Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 06

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:54:51 | Lượt nghe: 899