Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 07

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:55:02 | Lượt nghe: 855