Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 08

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:55:19 | Lượt nghe: 840