Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 09

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:55:31 | Lượt nghe: 860