Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 10

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:55:45 | Lượt nghe: 775