Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 11

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:55:59 | Lượt nghe: 864