Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 12

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:56:12 | Lượt nghe: 822