Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 13

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:56:30 | Lượt nghe: 885