và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ðiện thoại có lưu hình phật "
  • Ðiện thoại có lưu hình Phật, bỏ túi mắc tội không?

    HỎI: Trong điện thoại của tôi có nhiều hình Phật, nhưng tôi thường bỏ điện thoại trong túi quần. Tôi thấy hầu như ai dùng điện thoại cũng bỏ túi vậy cả. Xin quý Báo hoan hỷ góp ý, như vậy có mắc tội không? (HOA ĐỨC, hoaduc331@yahoo.com