và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ăn chay và mối tương quan giữa người và vật "
  • Ăn chay và mối tương quan giữa người và vật

    Khi bàn về vấn đề ăn chay, trước hết chúng ta cần giải quyết mối tương quan giữa Con Người và Con Vật. Con người là động vật bậc cao. Con vật là động vật bậc thấp. Như vậy, giữa 2 loài này khác trước hết ở chữ “cao” và “thấp”, nhưng đều là động vật