và tìm được 1 bài viết có từ khóa " đoạn văn trên bia mộ vô danh khiến cả thế giới ..."