và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ảnh hưởng của phật giáo trong cách đón tết của người ..."
  • Ảnh hưởng của Phật giáo trong cách đón Tết của người Việt

    Mỗi dân tộc, dù lớn hay nhỏ, đều có những phong tục tập quán khác nhau. Trong đó, Tết, tức là năm mới tùy theo lịch của mỗi dân tộc, có thể nói là lễ quan trọng nhất của bất cứ dân tộc nào. Đối với người Việt Nam nói chung, Tết cổ truyền, tức năm mới theo lịch âm, được xem là quan trọng nhất.