và tìm được 1 bài viết có từ khóa " #8221;lòng "
  • Ý nghĩa chữ lòng trong ngôn ngữ và tư tưởng triết lý của Nguyễn Du

    Muốn hiểu được Nguyễn Du thì mình phải có lòng tìm hiểu. Thế nào là có lòng? Chỉ có lòng được là sau khi hay đang khi trải qua bao nhiêu cơn biến động tâm thức, những sự đau lòng khôn nguôi mà Nguyễn Du gọi là: Trải qua một cuộc bể dâu/Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.