và tìm được 1 bài viết có từ khóa " 12 thói quen của người chân thật "
  • 12 thói quen của người chân thật

    Những người chân thật luôn biết mình là ai. Họ đủ tự tin để có thể thoải mái ở vị thế của mình. Họ rất thực tế, và chắc chắn sẽ hiện diện vào lúc cần thiết bởi vì họ sẽ không cố gắng để luận đoán những vấn đề của người khác hoặc lo lắng về những gì thuộc về bản thân họ.