và tìm được 1 bài viết có từ khóa " 29.huệ khả (494 601 t.l ) "
  • 29.Huệ Khả (494 601 T.L )

    Sư họ Cơ quê ở Võ-Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư. Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang.