và tìm được 1 bài viết có từ khóa " 30 câu nói của thiền sư thích nhất hạnh khiến bạn ..."
  • 30 câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh khiến bạn phải suy nghĩ

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Thầy dành thời gian cả cuộc đời mình cho Phật giáo, với mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người. Hãy cùng đọc những lời thầy dạy để khiến bạn sống hạnh phúc hơn: