và tìm được 1 bài viết có từ khóa " 7 ảo tưởng về tình yêu "
  • 7 ảo tưởng về tình yêu

    Tình yêu thương chính là con người bạn, là ánh sáng tâm hồn bạn, là cảm nhận của bạn về sự hòa hợp giữa hai trái tim nội tâm đang chạm nhau thông qua việc trao đổi, chuyển giao năng lượng dưới dạng sóng rung động.