và tìm được 1 bài viết có từ khóa " bão dạy ta điều gì trong cuộc sống? "
  • Bão dạy ta điều gì trong cuộc sống?

    “Năm nào cũng có thiên tai...nhắc nhở chúng ta rất nhiều....cuôc đời vốn vô thường, cuộc sống vốn mong manh, tai họa đến bất cứ lúc nào ko biết trước được, ngày mai vẫn là những ẩn số với tất cả, hãy sống yêu thương hơn, ý nghĩa hơn, đừng phân biệt người này kẻ nọ...