và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ba loại giới hạnh giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ "
  • Ba loại giới hạnh giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ

    KHI BẠN HOÀN TOÀN tham dự vào thực hành bố thí, tâm bạn càng lúc càng được thôi thúc để thoát khỏi những tư tưởng bất thiện và dấn mình vào các thực hành đức hạnh. Một tâm thức như thế được cho là giống như thanh kiếm của một chiến sĩ.