và tìm được 1 bài viết có từ khóa " có thứ tình yêu chẳng đáng một xu "
  • Có thứ tình yêu chẳng đáng một xu, hà tất phải níu giữ?

    Có những người dẫu sa cơ lỡ vận vẫn ung dung bình thản, lại có những người vừa mới đặt chân vào đầm lầy cuộc sống đã không thể nào thoát ra được. Lòng người phiền não không phải do ngoại cảnh, mà là vì không nhận thức được những đạo lý giản đơn này.