và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cạnh tranh không có nghĩa là dành giật "
  • Cạnh tranh không có nghĩa là dành giật

    Người bình thường đều có thể hiểu được sự cạnh tranh, đó là việc cùng với đối phương giành lấy những thứ không phải của mình, để biến nó thành của mình, đây là “Sự cạnh tranh mang tính động vật”.