và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cầu nguyện có tác dụng không? "
  • Cầu nguyện có tác dụng không?

    HỎI: Xin hỏi cầu nguyện có tác dụng không? Vì tôi xem kinh Đức Phật không dạy cầu nguyện hay van xin vì mọi thứ phải do con người tự làm mới được? (SƠN ĐỨC, ducson…@yahoo.com)