và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cầu nguyện cho hương linh của 3 cháu bé trong vụ ..."