và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cai dau biet noi va cai tay biet di cua thien ..."
  • Cái đầu biết nói và cái tay biết đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

    Trong những ngày bên cạnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Đà Nẵng và Huế vào năm 2018, tôi học được rất nhiều. Những bài pháp của Thầy làm cho tôi tỉnh ngộ. Thầy không hề dùng âm thanh từ miệng của mình để giảng bất cứ bài pháp nào nhưng những cử chỉ mới đích thực là những bài pháp quý.