và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chánh niệm ứng dụng: chẳng cần ngồi yên vẫn có thể ..."
  • Chánh niệm ứng dụng: Chẳng cần ngồi yên vẫn có thể thiền

    Mọi người thường nói với tôi: “Tôi rất muốn thực hành chánh niệm nhưng lại quá bận rộn. Vậy nên, tôi chẳng có thời gian để thực hành.” Hầu hết mọi người đều nghĩ chánh niệm giống những việc như đi làm, nuôi dạy con cái và chăm sóc nhà cửa mà họ phải hoàn thành mỗi ngày.