và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chùa kim dung "
  • Chùa Kim Dung

    Chùa Kim Dung là khu di tích trên núi duy nhất còn sót lại của Xã Thạch Bằng sau cuộc đập phá Chùa chiền vào những năm 60 của thế kỷ trước...