và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chùa liuhe "
  • Chùa Liuhe

    Theo nghĩa đen có nghĩa là "Chùa 6 nốt nhạc hoà âm", kỳ quan kiến trúc này nằm ở chân đồi Yuelun ở Hàng Châu, Trung Quốc