và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chương vii: nghệ thuật phật giáo vương triều vua a dục ..."
  • Chương VII: Nghệ thuật Phật giáo vương triều vua A Dục và sau đó

    Chính cuộc của Ấn Ðộ, tính từ khi tổ phụ của vua A Dục chưa kiến lập vương triều Khổng Tước, thì tại quốc nội, Ấn Ðộ không thể thống nhất được nổi, bởi các dị tộc từ tây bắc không ngớt xâm nhập vào nội địa Ấn Ðộ; lúc vương triều Khổng Tước hưng khởi...