và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chủ tịch nước chúc mừng phật đản tới đức pháp chủ ..."
  • Chủ tịch nước chúc mừng Phật đản tới Đức Pháp chủ GHPGVN

    Tại buổi nói chuyện thân mật, Đức Pháp chủ đã nhấn mạnh về ý nghĩa ngày Phật đản là ngày quan trọng của Phật giáo, "mỗi chúng ta phải nỗ lực làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước, và hòa bình cho nhân loại"