và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chua bach hao "
  • Chùa Bạch Hào

    Chùa Hào Xá hay Chùa Hào (gọi theo Hán-Việt là Bạch Hào cổ thiền tự 白豪古禪寺), là một ngôi chùa nằm giữa lòng huyện Thanh Hà - Hải Dương