và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuyện một vị sư ở chùa hương "
  • Chuyện một vị sư ở chùa Hương

    VHPG - Người ta truyền tụng rằng tại Nam Thiên Đệ Nhất Động có một vị sư tu hành đắc đạo. Có lúc sư ngồi thiền cả tháng, không ăn không uống, không lay động để thể hiện trí tuệ dũng mãnh của của Phật.