và tìm được 1 bài viết có từ khóa " gặp được phật pháp là khó "