và tìm được 1 bài viết có từ khóa " giáo hội phật giáo việt nam tham gia bảo vệ môi ..."