và tìm được 1 bài viết có từ khóa " giải thoát là chẳng có ai "