và tìm được 1 bài viết có từ khóa " giấc mộng hồng lâu "
  • Giấc mộng Hồng Lâu

    Đời người qua mau, thời gian liên tục chạy nên tâm mình cũng đua tranh níu kéo về những kỷ niệm xưa của quá khứ mà quên mất sự hiện diện trong phút giây hiện tại đang về. Xunh quanh mình, màng đêm đang buông xuống, chim chóc cũng từng bầy kéo về tổ.