và tìm được 1 bài viết có từ khóa " gia tri thuc tien cua triet ly xa hoi tinh do "
  • Giá trị thực tiễn của triết lý xã hội Tịnh độ

    Mô hình xã hội lý tưởng đang được nhân loại tìm kiếm vẫn là ẩn số. Theo thiển ý của tác giả, giáo lý Tịnh độ hay thế giới Cực lạc của Phật giáo có thể là một trong những giải pháp xứng đáng để xã hội suy nghiệm!