và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hàn quốc: kỷ niệm 572 năm ngày vị vua phật tử ..."