và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hàng ngàn người cung tống kim quan cố nhà sư thích ..."