và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hãy hành động để bảo vệ mẹ trái đất "
  • Hãy hành động để bảo vệ mẹ trái đất

    Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ ngôi nhà, bảo vệ cha mẹ và dòng tộc của chúng ta. Con người là loài duy nhất có khả năng tiêu diệt Trái Đất, vì vậy nếu chúng ta có khả năng tiêu diệt Trái Đất, thì chúng ta cũng có khả năng để bảo vệ nó.