và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô ..."
  • Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh

    Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc, hạnh phúc.