và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hóa giải tức giận theo nguyên tắc chữ nhẫn của nhà ..."
  • Hóa giải tức giận theo nguyên tắc chữ Nhẫn của nhà Phật

    Nhẫn theo giáo lý nhà Phật là cách tu để hóa giải sự tức giận từ đó thoát khỏi những đau khổ, khó chịu để đạt được sự an lạc, tự tại. “Nhẫn nhục” là tiêu diệt tức giận; là một liệu pháp điều tiết, cân bằng trạng thái tâm lý.