và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hđts ghpgvn phân công trách nhiệm các phó chủ tịch "
  • HĐTS GHPGVN phân công trách nhiệm các Phó Chủ tịch

    Tại Hội nghị kỳ 2 của HĐTS GHPGVN kể từ sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào cuối tháng 11 năm ngoái tại Hà Nội, Ban Thường trực HĐTS, vào giữa tháng 1 và đầu tháng 2-2018 đã ban hành 2 văn bản phân công đối với 2 Phó Chủ tịch Thường trực và 14 Phó Chủ tịch HĐTS.