và tìm được 1 bài viết có từ khóa " học buông xả những quá khứ đau thương và thù hận "
  • Học buông Xả những quá khứ đau thương và thù hận

    Đối với quá khứ, chúng ta không cần phải quên, mà nên ghi chép lại trong lịch sử của dân tộc, để lưu truyền cho thế hệ sau. Quá khứ cho ta những bài học của lịch sử, mà nhờ có những bài học này, người đời sau có thể rút tỉa kinh nghiệm, để từ đó, có những quyết định sáng suốt, tốt đẹp hơn.